Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Marcin Potakiewicz Fizjotekspert udostępnionych  przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego oraz https://fizjoekspert.com nabywców towarów, oraz odbiorców informacji handlowych i marketingowych dostarczanych w formie newslettera.

1. Informacje ogólne

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez  Marcin Potakiewicz Fizjotekspert zgodnie z  wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami RODO oraz  obowiązujących przepisów prawa wynikających z regulacji ustawowych  w zakresie  przetwarzania danych  oraz  technicznych i organizacyjnych  warunków zabezpieczenia danych osobowych.

2. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa  danych osobowych jest Marcin Potakiewicz Fizjotekspert z siedzibą w Krakowie  (30-718, ul. Myśliwska 59/31.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie  się z nami kontaktować  kierując  korespondencję na  adres e-mail :  fizjoekspert@gmail.com lub  droga pocztową na adres  Marcin Potakiewicz Fizjotekspert , Kraków 30-718, ul. Myśliwska 59/31

3. W jakim celu i na jakiej podstawie dane są przetwarzane?

Państwa  dane obejmujące imię i nazwisko,  adres e-mail,  data urodzenia, adres zamieszkania , korespondencyjny  lub adres dostawy  nr telefonu oraz adres IP przetwarzamy w celu:

 • wysyłki newslettera  i  informacji handlowych .Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych na podstawie Państwa  zgody.
 • w celu  składania i realizacji zamówień, wysyłki towaru oraz obsługi ewentualnej reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy.
 • w  przypadku składania zamówień drogą elektroniczną przetwarzamy jedynie te dane, które są niezbędne do realizacji usługi (faktury/paragonu) a w zakresie w jakim Państwa dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą one przez nas przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 • w pewnych sytuacjach Państwa dane możemy przetwarzać również w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych  usług. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.
  Dane osobowe Użytkowników, którzy korzystają z usługi newslettera lub publikowanych informacji produktowych są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe zostały nam przekazane przez Państwa dobrowolnie. Niepodanie wymaganych przez nas danych  lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie sprawi , że nie będziemy mogli  wysyłać newslettera, ani zrealizować zamówienia.
Dane pozyskiwane poprzez logi serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony https://fizjoekspert.com i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

4. Kto może mieć dostęp do Państwa danych osobowych?

W ramach naszej struktury organizacyjnej jako administratora dostęp do Państwa danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Dostęp do Państwa danych osobowych mają również nasi partnerzy, z którymi współpracujemy tacy jak firmy świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi informatyczne, firmy kurierskie, dostawca usług hostingowych oraz podmioty obsługujące płatności elektroniczne. Poza sytuacją  opisaną powyżej Administrator pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia sposób w inny danych osobowych podmiotom trzecim.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres konieczny do wykonania dostawy lub usługi oraz spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez uzasadniony okres nawet gdy zaprzestaniecie już Państwo już korzystania z usług administratora. W szczególności dotyczy to danych niezbędnych do wypełnienia zobowiązań administratora przed organami administracji państwowej (m.in. Administracji Skarbowej).
Państwa dane będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wycofania przez Państwa zgody z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  danych  przed  wycofaniem zgody.

6. Czy Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Co do zasady Administrator nie  przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Polityka bezpieczeństwa, czyli jak chronimy Państwa dane:

a). Szanujemy Państwa  prawo do ochrony prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu do komunikacji e-mail jak i komunikacji poprzez formularz kontaktowy na  naszej stronie używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
b). Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie, jak również w korespondencji e-mail wysyłanej na adresy firmowe w domenie @fizjoekspert.com są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
c) Komputery na które przychodzi Państwa korespondencja elektroniczna i na których przechowywane są Państwa dane posiadają szereg różnych zabezpieczeń obejmujących w szczególności :

 • zabezpieczenie urządzeń w zamykanych pomieszczeniach dostępnych jedynie dla osób uprawnionych do przetwarzania danych;
 • stosowanie haseł zabezpieczenia  zmienianych  cyklicznie oraz system kont użytkowników o różnych poziomach dostępu;
 • stosowanie licencjonowanego, stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowe oraz zapór sieciowych;
 • stosowanie licencjonowanych , stale aktualizowanych systemów operacyjnych oraz oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej;
 • zabezpieczenie komputerów przed niepowołanym podglądem ekranu przez osoby nieuprawnione (polityka czystego ekranu) oraz stosowanie zaprogramowanych wygaszaczy ekranu
 • Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo podmioty przetwarzające, które dane przetwarzają w oparciu o zawarte przez Administratora umowy o powierzeniu przetwarzania danych, obligujące partnerów do zachowania należytego poziomu zabezpieczenia danych.

Administrator deklaruje, że wdrożył wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

8. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Waszych danych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Wam prawo do:

 1. dostępu do Państwa danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);
 2. żądania Sprostowania (poprawienia) danych;
 3. żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 4. Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych);
 5. Przeniesienia danych do innego administratora.
 6. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdy Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do Administratora e-mailem na adres: kontakt@fizjoekspert.com lub korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 2.
W celu modyfikacji lub żądania usunięcia danych prosimy o dokładne sprecyzowanie jakich danych żądanie dotyczy oraz jaki jest pożądany sposób modyfikacji danych (np. zmiana danych osobowych, całkowite usunięcie danych osobowych z bazy danych).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu wobec  przetwarzania danych osobowych.

9. Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych.

W  każdej chwili przysługuje Państwu prawo do  zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie,  jeśli uważacie Państwo że przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

10. Czy Państw  dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Nie,  profilujemy Państwa danych osobowych ani nie zamierzamy w inny sposób podejmować decyzji dotyczących Państwa na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

11. Polityka cookies

Strona https://fizjoekspert.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą: adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka,
rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej  witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i  bezproblemową nawigację. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania ze strony  a  dane są wykorzystywane jedynie przez Administratora w celu optymalizacji działań.

Monitorowania  informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące typy plików cookies:
– „niezbędne” – pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

 • “bezpieczeństwa” – pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” – pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 •  „funkcjonalne” – pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych. Komunikat o ewentualnym  uzupełnieniu lub zmianie Polityki Prywatności zamieszczany będzie  na stronie https://fizjoekspert.com

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Sklep internetowy FIZJOEKSPERT dostępny pod adresem internetowym https://fizjoekspert.com , prowadzony jest przez Marcin Potakiewicz Fizjotekspert.z siedzibą w Krakowie o numerze NIP: 713-285-23-30

§ 2
DEFINICJE

 1. 1. Sprzedawca – Marcin Potakiewicz Fizjotekspert z siedzibą w Krakowie przy ul. Myśliwska 59/31, 30-718 Kraków, NIP713-285-23-30.
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Klient – konsument, przedsiębiorca ,osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży produktów i świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://fizjoekspert.com .
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://fizjoekspert.com
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2017 . 0.683 z późn.zm.) .
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub świadczenia usług ze Sprzedawcą.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt –  w myśl  art. 4491 kodeksu cywilnego dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. Newsletter – oznacza bezpłatną usługą skierowaną do osób zainteresowanych korzystaniem z niej oraz zarejestrowanych w Serwisie Użytkowników, polegającą na okresowym wysyłaniu biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej; w biuletynie informacyjnym przedstawiana oferta handlowa zamieszczona w Serwisie;
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 16. Kodeks cywilny –  oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.);


§ 3
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Niniejszy Regulamin został stworzony na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Administratora.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@fizjoekspert.com
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu mailowego podanego w punkcie 2 powyżej.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 5. Składając zamówienie, Użytkownik gwarantuje, że wszystkie podane dane są prawdziwe i poprawne.
 6. Niedopuszczalne jest podawanie i korzystanie z danych, które naruszają prawa osób trzecich, obowiązujące przepisy prawa oraz zasady współżycia społecznego.
 7. W celu otrzymywania Newslettera należy zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
 8. W celu otrzymywania Newslettera należy udzielić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla wykonania przez Sprzedającego świadczenia drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami dot.  ochrony danych osobowych.
 9. W celu złożenia zamówienia należy zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
 10. Główne cechy świadczenia, w tym cechy oferowanego produktu są określone przy każdym Produkcie na stronie produktowej zamieszczonej w Serwisie.
 11. W celu wykonania świadczenia Sprzedający będzie kontaktował się z Klientem za pomocą udostępnionego mu przez Klienta adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.
 12. W celu prawidłowego korzystania z usług wymagany jest:
  a) dostęp do Internetu;
  b) aktywny adres e-mail;
  c) przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji;
  d) włączona obsługa cookies w przeglądarce;
  e) włączona obsługa skryptów w przeglądarce.
  f) zainstalowany program FlashPlayer.
 13. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator danych osobowych.
  Złożenie zamówienia w Serwisie jest dobrowolne.
 14. Żaden fragment publikacji umieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności zdjęcia i opisy  Produktów, nie może być wykorzystany w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż osobiste, tj. w szczególności: powielany, przetwarzany, tłumaczony, wprowadzony do obrotu, modyfikowany, chociażby w formie częściowej, utrwalany oraz rozpowszechniany, w tym poprzez umieszczenie na serwerze, bez zgody Administratora Sklepu.
 15. Każdy z Klientów/Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich wynikających z obowiązujących przepisów prawa pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.
 16. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:  PL 04 1140 2004 0000 3702 5819 4354
 17. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 18. Ceny Produktów  w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto tj. uwzględniają wszelkie należne podatki, w tym podatek VAT.
 19. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz ewentualny koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia  Umowy Sprzedaży.

§ 4
KORZYSTANIE ZE SKLEPU


1. PROCEDURA Zakupu Produktu

 1. 1. Sklep oferuje możliwość złożenia zamówienia w każdym czasie, tj. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. Następnie należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
 4. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia oznacza złożenie zamówienia na Produkt znajdujący się w Sklepie . Klient jest zobowiązany do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia, tj. podania danych osobowych identyfikujących Klienta oraz odbiorcę przesyłki, adresu odbiorcy zamówienia, dokonania wyboru rodzaju płatności oraz wyboru rodzaju wysyłki. Składając zamówienie Klient jest poinformowany o łącznej cenie zakupionego Produktu/Produktów wraz z kosztami przesyłki, po wybraniu interesującej Klienta opcji dostawy i płatności.
 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź wraz z linkiem, który należy uruchomić dla potwierdzenia złożenia zamówienia.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedającego na rzecz Klienta niebędącego Konsumentem pod warunkiem dostępności danego Produktu w chwili realizacji zamówienia.
 9. Sprzedaż towarów dokumentowana jest przez Sklep poprzez wystawiane  paragonów  stosownie do obowiązujących przepisów.
 10. Sprzedający wystawia w Sklepie  paragon w formie  papierowej i przesyła wraz z dostawą Produktu. Na życzenie Klienta  Sprzedawca  przesyła Klientowi fakturę elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru.
 11. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.

2. METODY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 1. 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. płatnością w systemie przelwy24
  b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelwy24
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 4. Przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej .Opcje oraz  koszty dostawy podane będą każdorazowo do wiadomości Klienta w trakcie procedury składania Zamówienia.  
 5. Maksymalny termin dostawy zakupionego Produktu wynosi 7 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.
 6. Sprzedawca informuje, że stosuje ograniczenia w zakresie kraju dostawy, o ile nie zaznaczono inaczej podczas procesu składania Zamówienia – wysyłka  Produktu jest możliwa wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5
WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z procedur a niniejszego  Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
      

§ 6
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o konsumentach Klient  będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien wysłać swoja wolę odstąpienia od umowy na adres email kontakt@fizjoekspert.com w ciągu 14 dni od daty zakupu.
 3. Zwrot kosztów nastąpi przy zachowaniu pierwotnej formy płatności lub na rachunek bankowy wskazany w wiadomości email o odstąpieniu od umowy.

§ 8
REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. 1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: e-mail podany w Regulaminie.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


§ 9
USŁUGA NEWSLETTER

 1. Newsletter uważa się za zamówiony, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji tj. wypełnił adresem e-mail formularz zamieszczony na stronie głównej Serwisu zatytułowanego Newsletter oraz uruchomił link aktywacyjny.
 2. Dane podane w zamówieniu Newslettera podlegają ochronie prawnej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Odbiorca może zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany w niniejszym Regulaminie o treści wyraźnie wskazującej na wolę rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

§ 10
POSTANOWIENIA INNE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych określone są w zakładce „Polityka Prywatności” zamieszonej na stronie internetowej.  
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, przepisów dot.  ochrony danych osobowych.
Jakub Golański - ZnanyLekarz.pl
Piotr Zębala - ZnanyLekarz.pl
Ukończone szkolenia
 • Igłoterapia punktów spustowych
 • Osteopatyczna diagnostyka i terapia bólów głowy
 • Terapia wisceralna w praktyce fizjoterapeuty
 • Manipulacje krótkodźwigniowe HVLA
 • Terapia powięziowa FDM – Fascial Distorsion Model
 • Kurs metody Ackermanna „Strukturalna osteopatia i ukierunkowana chiropraktyka”
 • Kurs metody Mckenziego
 • Kurs techniki mobilizacji tkanek miękkich (Centrum terapii manualnej w modelu holistycznym)
 • Kurs technik głębokich „Deep tissue techniques” Glyn Curtis, London School of Sports Massage
 • Kurs tapingu rehabilitacyjnego (taping w rehabilitacji i sporcie)
 • Kurs instruktora odnowy biologicznej AWF Kraków
 • Kurs „Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich” dr J. Ciechomski